Osudy železiarne postavenej v roku 1836 sú zahalené viacerými tajomstvami. Objekt, ľudovo nazývaný hámor, z ktorého sa zachovali obvodové múry a centrálna vysoká pec, sa nachádza 2 km od stredu obce. Návšteva sa teda môže spojiť s príjemnou prechádzkou alebo využiť prepravu autobusom. Neopakovateľným zážitkom sú nočné akcie ako napríklad silvestrovská noc na hámri. Koncom augusta sa v rámci dní železiarstva konajú ukážkové tavby železnej rudy starovekou technológiou.
Počiatky hutníctva a baníctva v Podbieli spadajú do 17. storočia. Oravské panstvo získalo povolenie na stavbu železiarne v obci od Substituovaného banského súdu v r. 1819. Výstavba železiarne bola dokončená o 19 rokov neskôr a pomenovali ju Františkova huta. Dodávateľmi železnej rudy boli okolité bane v Juráňovej doline, Zuberci, Habovke, či Malatinej, no o železo, ktoré bolo krehké a lámalo sa nebol veľký záujem. Železiarne neprosperovali a od svojho vzniku mali problémy. Po zmene spoločenských pomerov v r. 1848 a zrušení poddanstva železiareň v r. 1863 zanikla.

Napriek tomu Františkova huta ako železiarsky podnik Oravského komposesorátu mala svoje nezastupiteľné miesto v období priemyselnej revolúcie a industrializácie Oravy. Tvrdia to zanietenci, ktorí sa pred niekoľkými rokmi rozhodli pozostatky Františkovej huty ako významného pamätníka svojej doby, ale aj symbolu danej priemyselnej architektúry zachrániť. Prvé praktické kroky podnikol miestny ochranár Ing. Milan Krupa v r. 1972 až 1980, kedy sa pod jeho vedením podarilo odkryť a zdokumentovať objekt hámra, ale aj predísť ešte väčšej demolácii objektu rôznymi firmami a súkromnými osobami. Záchranárske práce začali od nuly a bez koruny. V rokoch 1991 – 1997 sa počas letnej sezóny na záchranárskych prácach odpracovalo 22 tisíc dobrovoľných hodín a preinvestovalo viac ako 850 000,- Sk. Príbeh Františkovej huty a zápas o jej záchranu inšpiroval ďalšie skupiny, ktoré sa viac-menej úspešným spôsobom pokúšali o záchranu tejto technickej pamiatky. Dnes je starostlivosť o objekt na pleciach obecného úradu. Predmetom súčasnej ochrany je jedinečný pozostatok továrenskej haly, vysokej pece a niektorých zariadení (hámor, prívodný a odpadový kanál, dúchadlová komora atď.). Objekt bude zakonzervovaný, komunikačné priestory a informačné tabule budú citlivo vsadené do originálnej masy muriva z tehál a pieskovca. Cieľom je aktívne zaradenie tohto objektu v prospech rozvoja cestovného ruchu.
Back to Top